Kontakt

FREYA Slovakia s. r. o.
Družstevná 345, 913 21 Trenčianska Turná
Slovenská republika

E-mail: cnc@freya.sk
Tel: (+421) 32 286 14 84

Fakturačné údaje a bankové spojenie

FREYA Slovakia s. r. o.
sídlo spoločnosti / fakturačná adresa: Trenčianska Turná 134, 913 21

IČO: 45 399 816
DIČ: 2022961655
IČ-DPH: SK2022961655

Číslo účtu: 4016563164/7500
IBAN: SK6975000000004016563164
BIC: CEKOSKBX

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne, oddiel Sro, vložka číslo: 22565/R.